Školní rok 2023 - 2024

  Název kroužku Vedoucí kroužku Den v týdnu Čas konání Pro koho určen
1 Kuchtíci V. Brachová pátek (1 x za 14 dní) 12:30 - 14:00 1. až 5. ročník
2 Sportovní L. Nedomová středa 13:55 - 14:40 5. a 6. ročník
3 Čtenářský klub  D. Zárubová středa 13:55 - 14:40 6. ročník
4 Dějepisný D. Tenorová pátek (1 x za 14 dní) 13.30 - 14.30 6. - 9. ročník
5 Tvůrčí psaní D. Tenorová pátek (1 x za 14 dní) 13.30 - 14.30 6. - 9. ročník
6 Zpívání P. Nesnídalová středa  7:00 - 7:45 1. - 5. ročník
7 Sbor žáků 2. stupně P. Nesnídalová dle domluvy 7:00 - 7:45 6. - 9. ročník
8 Žurnalistický L. Máslová čtvrtek  12:10 - 13:00 +dle potřeby 4. - 9. ročník
9 Divadelní 1. stupně O. Tejkalová  pondělí 13:15 - 14:00 2. - 5. ročník
10 Florbal - 1. stupeň P. Marková úterý 7:00 - 7:45 3. - 5. ročník
11 Přírodovědný P. Marková čtvrtek  7:00 - 7:45 6. - 9. ročník
12 Sportovní Z. Koláčková čtvrtek  13:05 - 13:50, 7. hodina 2. - 5.ročník
13 Logopedie M. Odehnalová úterý  od 12:00, dle potřeby 1. ročník přednostně
14 Stavíme a programujeme Z. Koláčková úterý  13:10 - 14:00 - čas se upraví 3. - 5. ročník
15 Vaření J. Šmétková středa  14:45 - 16:15 5. - 9. ročník
16 Zahradnický J. Šmétková čtvrtek  14:45 - 16:15 5. - 9. ročník
17 Matematický A. Stejskalová čtvrtek  13:05 - 14:40 5. ročník
18 Zdravotnický A. Stejskalová pátek  13:05 - 14:40 3. - 9. ročník
19 Šachový Hajdamach úterý  14:45 - 15:30 3. - 9. ročník
20 Basketbal Hajdamach čtvrtek  14:45 - 15:30 6. - 9. ročník
21 Robotický J. Škrabal úterý nebo středa  7:00 - 7:45 5. - 9. ročník
22 Myslivecký A. Šmétka úterý, čtvrtek, pátek od 12:10  3. - 9. ročník
23 Myslivecký  N. Matalová středa  13:00 - 13:45 1. - 2. ročník
24 Keramický Pavel  Tejkal úterý 13:05 - 13:50  
25 Keramický Pavel  Tejkal úterý 13:55 - 14:40  
26 Keramický Pavel  Tejkal středa  13:05 - 13:50  
27 Keramický Pavel  Tejkal čtvrtek     
28 Dramatický 2. stupně S. Kyánková pátek 13:15 - 14:15 6. - 9. ročník