Předmětové soutěže

 • Školní kolo recitační soutěže 2. stupně

  V pondělí 9. března 2020 proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže 2. stupně.

 • Školní kolo recitační soutěže 1. stupně

  Dne 4. března 2020 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže 1. stupně.

 • Zeměpisná olympiáda

  Ve středu 26. února se naši žáci zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády.

 • Literární soutěž O cenu Ludvíka Kundery

  Městská knihovna Kunštát ve spolupráci se ZŠ Kunštát pořádala tuto akci již desátým rokem. Díky internetu se soutěž dostává do stále širšího povědomí.

 • Matematická olympiáda žáků 5. ročníků ZŠ

  Ve středu, 29. ledna 2020 proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 5. ročníku základních škol okresu Blansko. Z naší školy do tohoto kola postoupili Jakub Kašpar a Klára Janečková, oba ze třídy 5.A.

 • Zeměpisná olympiáda

  V pondělí 9. 12. 2019 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády.

 • Školní kolo olympiády z českého jazyka

  V pondělí 25. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z českého jazyka. Do soutěže se zapojilo 31 žáků osmého a devátého ročníku.

 • Matematické soutěže

  V letošním roce se žáci zúčastnili Matematické olympiády a Pythagoriády.

 • Školní kolo recitační soutěže 2. stupně

  V pondělí 4. března 2019 proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže 2. stupně. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií, a to 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník.

 • Zeměpisná olympiáda

  Dne 20. 3. 2019 se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády. Každý okres reprezentovali dva nejlepší soutěžící z okresních kol.

 • Školní kolo recitační soutěže 1. stupně

  Včera 4. března se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 1. stupně.

 • Zeměpisná olympiáda

  Ve středu 20. února se naši žáci zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády.

 • Literární soutěž

  Ve středu 6. 2. 2019 proběhlo v Kunštátě vyhlášení výsledků 9. ročníku literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery. Soutěž vyhlašuje Městská knihovna Kunštát ve spolupráci s MŠ a ZŠ Kunštát. 

 • Olympiáda z českého jazyka

  V úterý 29. ledna 2019 proběhlo v Blansku okresní kolo olympiády z českého jazyka. Soutěž se vždy skládá ze dvou částí: mluvnické a slohové, přičemž v mluvnické části jsou často úkoly, které nesouvisí s učivem základní školy.

 • Zeměpisná olympiáda

  V pondělí 3.12.2018 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Celkem se zúčastnilo 31 žáků, kteří soutěžili ve třech kategoriích.

 • Okresní kolo souteže Bible a my

  Na naší škole proběhlo 27. listopadu 2018 okresní kolo soutěže Bible a my. Tuto soutěž vyhlašuje Základní škola Marušky Kudeříkové Strážnice, soutěž je stejně jako jiné školní soutěže a olympiády zaštítěna MŠMT a jejím úkolem je podnítit zájem dětí o Bibli a historii spojenou s křesťanstvím. Letos se jednalo již o 26. ročník.