Základní škola Edvarda Beneše Lysice je plně organizovanou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola leží v krásném přírodním prostředí bývalé zámecké obory.

Výuka probíhá na prvním stupni ve dvou či třech paralelních třídách, tedy 11 tříd a kolem 200 žáků, na druhém stupni jsou v ročníku tři paralelní třídy, tedy celkem 12 tříd a kolem 300 žáků. Ve škole jsou i dvě třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona, ve kterých bývá zařazeno kolem 15 žáků.

Součástí školy je:

  • školní družina, do které dochází kolem 180 žáků
  • školní klub, ve kterém pracuje každoročně kolem 25 kroužků, ve kterých bývá zařazeno 150 žáků
  • školní jídelna, ve které se stravuje kolem 410 žáků.

Škola leží v obci s 1900 obyvateli s velmi širokou spádovostí. Dojíždějících žáků jsou téměř dvě třetiny z celkového počtu žáků a to z více než 30 obcí. Většina spádových obcí je ve vzdálenosti menší než 10-15km. Dopravní obslužnost je dobrá, jízdní řády jsou v rámci možností přizpůsobeny době školního vyučování.

 

1 foto skola

 

Historie