Školní akademie pořádáme od školního roku 1998/99. Jejich význam spočívá zejména ve dvou oblastech. Za prvé platí, že většina žáků ráda ve své přirozenosti vystupuje kolektivně na veřejnosti a tato skutečnost zpětně působí příznivě na zdravé sebevědomí dětí. Za druhé platí, že rodiče velmi rádi sledují svoje děti při různých vystoupeních a dokáží zpravidla i ocenit práci učitelů v této oblasti. Neméně důležitou skutečností je úspěšná prezentace práce školy na veřejnosti.

075 o

Školní akademie 2. stupně aneb Možná přijde i kouzelník

Dobrý den, vážení diváci, jistě si mnozí z vás pamatují velice populární zábavný televizní pořad Možná přijde i kouzelník. My si sice tento pořad nepamatujeme, protože pro nás patří do sekce pořadů pro pamětníky, ale docela často slýcháváme: Myslíš, že jsem nějaký kouzelník… nebo to bys musel být kouzelník, abys to dokázal… případně to by nedokázal ani kouzelník! A tak jsme se rozhodli, že si na takové kouzelníky zahrajeme... Těmito slovy zahájily členky dramatického kroužku 2. stupně školní akademii.

Školní tělovýchovná akademie 1. stupně

V neděli 1. dubna se uskutečnila školní akademie 1.stupně, tedy mladších žáků z 1. – 5. tříd. Nejprve Vás seznámíme, co nás vede k takovým akcím. Je to hned několik důvodů. Nejdůležitější je to, že žáci vystupují na veřejnosti a musí veřejně prezentovat to, co se naučili. Děti musí překonat notnou dávku trémy, zvládnout zátěžovou situaci, zbavit se stresu a zodpovídat za svůj výkon. Druhým důvodem je dát možnost Vám rodičům poznat své dítě v jiné situaci, mít možnost porovnat jeho výkon s ostatními žáky. Třetí důvod je možnost vědět, co škola dětem umožňuje, k čemu je vede a co je učí.

V březnu se uskutečnila školní akademie žáků druhého stupně. Program celé akademie se nesl v duchu vysílání televizní stanice „Ly-ška“ („Lysická škola“).

V březnu 2008 se uskutečnila školní akademie 1. stupně se sportovním zaměřením v tělocvičně ZŠ Lysice. Všechny třídy se na tuto velkou akci perfektně připravovaly, o čemž svědčila i veliká různorodost jednotlivých vystoupení.

V letošním roce si svá vystoupení připravili žáci druhého stupně. Do akce se s chutí zapojilo 260 žáků, kteří si svá čísla nacvičovali buď v rámci třídního kolektivu nebo v zájmových kroužcích. Termín akademie připadl na 6. květen.

Vydařená školní prezentace žáků 1. stupně

Stalo se již tradicí, že žáci lysické školy připravují školní akademii. Již v září stanovíme programové složení celé akce. Jednotlivé ročníky samostatně pracují na přípravě vystoupení. Letos jsme zvolili společensko kulturní téma.

Akademii jsme uspořádali k 50. výročí otevření budovy Základní školy v Lysicích. Každá třída si připravila jedno vystoupení z různých uměleckých žánrů. Žáci předváděli zdramatizované ukázky, zpívali, recitovali a tančili. Naším cílem bylo zapojení co největšího počtu žáků tak, aby pokud možno každý žák školy dostal příležitost postavit se na pódium a vyzkoušet si pocit, kdy ho sledují stovky pozorných neznámých lidí. Vlastní dokonalost a bezchybnost provedení nebyla v tomto případě nejdůležitější. Akademie proběhla v areálu letního kina a zúčastnilo se jí na 800 návštěvníků. Byla velmi pozitivně hodnocena mezi rodičovskou veřejností.

Uskutečnila se v závěru školního roku v tělocvičně školy. Na rozdíl od předcházejícího roku byla zaměřena především na tělovýchovu a tanec. Vyučujícím, kteří se žáky skladby nacvičovali, se podařilo vybrat pestré a i náročné cvičení, které mělo u rodičů velmi příznivý ohlas. Účast byla rovněž mimořádná. Zúčastnilo se stejně jako v předešlém roce kolem 500 rodičů a rodinných příslušníků našich žáků.

Proběhla na konci školního roku v měsíci červnu. Na akademii vystoupili žáci všech tříd s krátkými uměleckými programy, na jejichž přípravě se podíleli společně se svými třídními učiteli. Programy byly sestaveny tak, aby mohlo vystoupit co nejvíce žáků. Představení se konalo v lysické Sokolovně a zúčastnilo se ho kolem 500 rodičů.