Zpravodaj pro rodiče vydává vedení školy od školního roku 2000/2001 vždy 4 krát v roce. Účelem zpravodaje je navázat kontakt s rodiči našich žáků, informovat je o tom, jaké jsou plány a cíle školy v příslušném školním roce, jaké významnější akce ve škole probíhají, jaké výsledky škola dosahuje v oblasti výchovy i vzdělávání, prezentovat úspěchy našich žáků v různých soutěžích apod. Rodiče se prostřednictvím zpravodaje dozvídají o tom, co se ve škole v příslušném období děje, co připravujeme a kam směřujeme.

Aktuální vydání

Školní rok 2018-19

 

Školní rok 2017-18