Upozorňujeme rodiče dětí, které dovrší 6 let do 31. 8. 2023, a těch, kteří v dubnu 2022 žádali pro své dítě odklad školní docházky o jeden rok, že zápis do 1. ročníku se uskuteční ve středu 12. 4. 2023 od 14:00 v budově Základní školy E. Beneše Lysice.  

Zápisu bude předcházet schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve čtvrtek 9. 3. od 16:30 ve 2. A. Rodičům doporučujeme se schůzky zúčastnit. Získají zde mnoho zajímavých a důležitých informací a také se zapíší do časového harmonogramu pro zápis tak, aby se při zápisu zamezilo zbytečnému čekání. Rodiče, kteří se schůzky nezúčastní, budou muset zavolat do školy na tel. č. 516 472 215 (od 10. 3. do 10. 4., 7:30 do 15:00) a dohodnout si termín svého příchodu k zápisu.  

K zápisu přijdou rodiče se svými dětmi a přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Nedílnou součástí zápisu je i vyplnění žádosti o přijetí do k základnímu vzdělávání a zápisového lístku. Zápisový lístek je ke stažení na webu školy nebo jej bude možné vyplnit přímo na schůzce rodičů a rovnou odevzdat. 

Rodiče, kteří žádají pro své dítě odklad školní docházky o jeden rok, vyplní žádost o odklad školní docházky. Žádost najdou na webu školy v sekci Pro rodiče (Formuláře ke stažení). Začátek povinné školní docházky může být odložen o jeden rok, pokud rodiče přinesou potřebná doporučení (z pedagogicko-psychologické poradny a od pediatra) buď přímo k zápisu, nebo po telefonické domluvě v jiném termínu do ředitelny, nejpozději však do 31. května.

Těšíme se na nové prvňáčky.      

Mgr. Pavla Nesnídalová