Upozorňujeme rodiče dětí, které dovrší 6 let do 31. 8. 2022, a těch, kteří v dubnu 2021 žádali pro své dítě odklad školní docházky o jeden rok, že zápis do 1. ročníku se uskuteční ve středu 6. 4. 2022 od 14:00 v budově Základní školy E. Beneše Lysice.  

Zápisu bude předcházet schůzka rodičů budoucích prvňáčků v úterý 29. 3. od 16:00 ve 2. A. Rodičům doporučujeme se schůzky zúčastnit. Získají zde mnoho zajímavých a důležitých informací a také se zapíší do časového harmonogramu pro zápis tak, aby se při zápisu zamezilo zbytečnému čekání. Rodiče, kteří se schůzky nezúčastní, budou muset zavolat do školy na tel. č. 516 472 215 (od 30. 3., 7:30 do 15:00) a dohodnout si termín svého příchodu k zápisu.  

K zápisu přijdou rodiče se svými dětmi a přinesou s sebou rodný list dítěte. Nedílnou součástí zápisu je i vyplnění zápisového lístku. Zápisový lístek je ke stažení na webu školy nebo jej bude možné vyplnit přímo na schůzce rodičů a rovnou odevzdat. 

Rodiče, kteří žádají pro své dítě odklad školní docházky o jeden rok, přinesou potřebná doporučení (z pedagogicko-psychologické poradny a od pediatra) buď přímo k zápisu, nebo po telefonické domluvě v jiném termínu do ředitelny, nejpozději však do konce května.

Těšíme se na nové prvňáčky.      

Mgr. Pavla Nesnídalová