Zveme všechny předškoláky a jejich zákonné zástupce k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční ve středu 10. dubna 2019 v době od 13. do 17. hodin

 • k zápisu přijdou děti narozené: od 1.9.2012 do 31.8.2013
 • k zápisu se dostaví také děti s odloženou školní docházkou.

Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu potřebují: občanský průkaz, rodný list dítěte

Ve čtvrtek 7. března 2019 v 16.00 hodin proběhne ve třídě 2.A schůzka rodičů předškoláků (zákonných zástupců)

zde obdrží:

 • informace o tom, co může znát budoucí prvňáček, co by měl určitě zvládnout a jak dítěti pomoci v přípravě a zvládání začátků v ZŠ
 • v případě odkladu povinné školní docházky dostanou rodiče žádost o odklad a do 31. 5. 2019 musí doložit 2 posudky (pedagogicko psychologická poradna a odborný lékař nebo klinický psycholog)

Odklad školní docházky

Pokud zákonní zástupci žádají odklad školní docházky pro své dítě, postupují takto:

 1. Zákonný zástupce požádá písemně ředitelství základní školy o odklad povinné školní docházky (žádost bude k dispozici na schůzce 7.3. 2019 nebo u zápisu
 2. Ředitel ZŠ odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. (Školským poradenským zařízením se rozumí např. pedagogicko-psychologická poradna a odborným lékařem např. dětský lékař.)
 3. Odklad školní docházky musí být vyřízen do 31. 5. 2019

S sebou k zápisu přineste:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo dítěte 
  (doklad o trvalém pobytu dítěte)
 • Do 31. 5. 2019 doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského nebo odborného lékaře
  (v případě žádosti o odklad školní docházky)