Vážení rodiče,

Základní škola Edvarda Beneše Lysice pořádá ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2024/2025.

Zápis proběhne ve středu 24. dubna 2024 od 14:00 dle časového harmonogramu v přízemí školy. Pokud jste tak již neučinili na proběhlé informační schůzce, objednejte se prosím na konkrétní čas na tel. č. 516 472 215.

S sebou nezapomeňte vzít rodný list dítěte a váš občanský průkaz.

Za učitelky 1. stupně Mgr. Olga Tejkalová

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.

K zápisu do 1. ročníku se dostaví zákonní zástupci se svými dětmi, které se narodily 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018, které se narodily 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018 pokud rodiče doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které se narodily 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 pokud rodiče doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře a případně staršími, dne 24. 4. 2024 dle časového harmonogramu.

V tomto školním roce plánujeme otevřít dvě první třídy s maximálním počtem 23 žáků v jedné třídě, tj. přijmeme maximálně 46 žáků.

Pokud bude počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovoluje stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání prvňáčků se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:

1) trvalé bydliště v Lysicích

2) sourozenecké vztahy se žáky naší školy 

3) všechny ostatní děti

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.

Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy