Projektový týden žáků devátého ročníku organizujeme pravidelně již od školního roku 2000/2001. Iniciátorkou byla paní učitelka Hana Tesařová, která byla zárověň až do školního roku 2012-13 hlavní koordinátorkou celé akce. V následujících letech převzali odpovědnost za průběh projektového týdne třídní učitelé 9. ročníku.

V letošním roce jsme si zvolili téma Leonardo da Vinci a jeho doba. Jednak jsme chtěli připomenout tohoto renesančního génia, jednak se nám zdálo, že dnešní doba potřebuje věnovat více pozornosti umění a vzdělanosti.

tyden 9 2023

Probíhal od pátku 17. května do pátku 24. května 2019. Garantkami byly třídní učitelky 9. ročníku p.uč. Zárubová, Kyánková a Sedláková.

Téma: 2. světová válka 1939 – 1945

Období 2. světové války a protektorátu významně zasáhlo do našich dějin, proto je na místě, abychom si 80. výročí začátku války připomněli a zkoumali tyto události na základě historických faktů a dat, ale i běžného života lidí, jejich potřeb a možností. Přistupujte k plnění úkolů kriticky, hledejte tedy i klady, které přináší život v těžkých podmínkách, pracujte s materiály, ale buďte originální. Snažte se, aby si vaši posluchači odnesli nejen informace z dané problematiky, ale i zážitky z vašeho kulturního vystupování.

tyden9 19

proběhl ve dnech 18. - 25. května 2018, měl téma „Jsme spojeni s přírodou.“ Jak už název říká, úkoly byly o přírodě, ochraně přírody a o životě v ní. Garanty projektu byli p. uč. Sedláček a p. uč. Požárová.

tyden9 18

proběhl ve dnech 12. - 19. května 2017, zadání projektového týdne se týkalo Starověkého Egypta. Hlavními garanty byli tř. učitelé 9. ročníku p. uč. Tesařová a p. uč. Horbas.

tyden9 17

V tomto školním roce proběhly pro žáky 9. ročníku pouze 3 projektové dny. Během nich měli žáci za úkol zorganizovat "Olympijské hry 2016" pro žáky 1. stupně. Garanty byli třídní učitelé 9. tříd - p. uč. Všianská, p.uč. Nedomová a p. uč. Zemánková.

tyden9

proběhl ve dnech 22. - 29. 5. 2015

Téma: Doba Mistra Jana Husa aneb Jak se žilo v 15. století.

Garanti projektu: J. Opatřilová, S. Kyánková

probíhal ve dnech 19. až 23. května 2003. Hlavní garantkou byla p. uč. Hana Tesařová.

probíhal ve dnech 20. až 24. května 2002. Hlavní garantkou byla p. uč. Hana Tesařová.

Jak jsme začínali...

V měsíci únoru jsme se sešli poprvé a diskutovali nad základním problémem: Co by měl projekt přinést v prvé řadě dětem a co od něj očekáváme my učitelé. V průběhu března a dubna jsme vymýšleli úkoly. Jejich hlavním kriteriem bylo využití školních znalostí pro plnění úkolů z praxe a plné rozvinutí mezipředmětových vztahů, tedy pro plnění úkolu využít dovedností z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, společenských věd a v neposlední řadě znalost cizího jazyka.