Ve čtvrtek 17. března 2016 proběhl na naší škole již IX. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“.Tato akce se stala, jak se zdá, známou v širokém okolí, neboť přijelo opět množství soutěžících z různých škol. Některé školy se zúčastňují již tradičně, nově projevily zájem ZŠ Žďárná a ZŠ Bořitov.

Celkem bylo přihlášeno 79 soutěžících z 13 základních škol (Kunštát, Lomnice, Boskovice, Rájec – Jestřebí, Lipůvka, Adamov, Svitávka, Doubravice, Drnovice, Černovice, Žďárná, Bořitov a samozřejmě Lysice). Počet soutěžících byl velmi podobný loňskému roku a právě po loňské zkušenosti jsme přidali podmínku, že přednášený text nesmí přesahovat 5 minut.

O výkonech soutěžících rozhodovala třináctičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících žáky, funkci předsedkyně poroty si vylosovala paní učitelka Halouzková z Boskovic. Rozhodování nebylo vždy jednoduché, zejména díky časovému tlaku se porota musela vždy velmi rychle domluvit. S ohledem na školy, z nichž soutěžili žáci pouze v prvních třech kategoriích, jsme tentokrát vyhlásili výsledky nadvakrát. V každé kategorii mohly být uděleny pouze tři ceny. Po třech cenách si nakonec odnášely školy z Lomnice, Kunštátu a Lysic, dvě ceny získala ZŠ Rájec-Jestřebí, po jedné ceně pak Bořitov, Adamov, Svitávka a Boskovice (více viz výsledková listina).

O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící, do tohoto hlasování nebyli však zapojeni soutěžící z mladších kategorií, neboť si krátili náročné dopoledne ve školní družině, kde se jim věnovala p. vychovatelka Baláčová. Na základě největšího počtu hlasů zvítězila Dominika Plchová ze ZŠ Boskovice. Posluchači zřejmě ocenili autorský text, který pojednával o židovské dívce a jejím osudu za války, mladá autorka ho dokázala podat velmi sugestivně. Krásné keramické Lysické sluníčko, které je zmíněnou hlavní cenou, pochází z dílny lysického keramika P. Tejkala. Všichni soutěžící si pak domů kromě příjemných zážitků odváželi malá keramická sluníčka, jež vyrobili členové keramického kroužku.

Velké poděkování patří městysi Lysice, který v letošním roce financoval celou akci částkou 4.500,- Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno občerstvení pro soutěžící i porotu, materiál na výrobu keramických sluníček a velmi pěkné knižní odměny pro všechny vítěze. Podporu této akci přišel vyjádřit i starosta Lysic, Mgr. P. Dvořáček, který všechny srdečně přivítal a tentokrát přednesl báseň o bájném Daidalovi a jeho synu Ikarovi, kterou prý přednášel na podobné soutěži v 5. třídě. Poděkování soutěžícím a ocenění jejich snahy vyjádřil i ředitel školy Z. Burýšek, jenž předával soutěžícím diplomy a knižní odměny.

V příštím roce proběhne 10. jubilejní ročník a již teď přemýšlíme, co nového pro soutěžící připravíme. Věříme tedy, že i v příštím roce bude o naši přehlídku zájem. Akcí, které podporují kulturu mluveného slova, totiž mnoho není!

Výherci jednotlivých kategorií IX. ročníku regionální soutěže v recitaci

 0. kategorie (1. třída)

 1. místo Alena Bednářová ZŠ Lomnice
 2. místo Pavel Dvořáček ZŠ Bořitov
 3. místo Jaroslav Theodor Koukal ZŠ Lysice

I. kategorie (2.-3. třída)

 1. místo Markéta Vachová ZŠ Kunštát
 2. místo Daniel Janíček ZŠ Rájec-Jestřebí
 3. místo Veronika Slivoňová ZŠ Adamov

II. kategorie (4.-5. třída)

 1. místo Adriana Koudelková ZŠ Lomnice
 2. místo Adam Chytrýl ZŠ Kunštát
 3. místo Natálie Bednářová ZŠ Lomnice

III. kategorie (6.-7. třída)

 1. místo Jiří Nezval ZŠ Rájec-Jestřebí
 2. místo Vendula Lepková ZŠ Lysice
 3. místo Veronika Španělová ZŠ Lysice

IV. kategorie (8.-9. třída)

 1. místo Jan Včelík ZŠ Svitávka
 2. místo Klára Štenclová ZŠ Kunštát
 3. místo Dominika Plchová ZŠ Boskovice

Hlavní cena diváků Lysické sluníčko: Dominika Plchová ZŠ Boskovice

S. Kyánková, O. Tejkalová, organizátorky akce