Najít vhodný scénář pro poměrně početnou a navíc věkově velmi rozmanitou členskou základnu kroužku bylo docela náročné. Poté, co jsme si vloni vyzkoušeli muzikál, by výzvou mohl být jen balet…

Do ruky mi však přišel upravený scénář pohádky H. Ch. Andersena Pasáček vepřů, text jsem musela jen rozšířit o další role, takže se zde objevily i postavy Maršálka, Hofmistryně, Posla, Pážete a dalších. S ohledem na množství mluveného slova bylo třeba zařadit také písničky. S tím naštěstí pomohla kolegyně, paní učitelka Nesnídalová, která vede Pěvecký sbor, a velmi vhodně začlenila známé melodie s lehce upraveným textem do představení.

I v letošním roce jsem se potýkala s nedostatkem času mnohých členů na samotný nácvik i s jejich neznalostí textu. Každoročně tak až téměř do generálky netuším, zda budeme moci s představením jít na veřejnost. Děti mě však pokaždé překvapí, nakonec se v nich najde tolik zodpovědnosti, že jsem na jejich výkony i samotné divadlo pyšná.

Od prvního květnového týdne začala konečně příprava představení na skutečném jevišti, tentokrát však Lidového domu v Lysicích. Díky vstřícnosti majitelů, kteří nám bezplatně zapůjčili sál, a ochotě personálu, který nám sál připravil, jsme tady sehráli představení jak pro veřejnost, tak pro žáky naší školy. Nakonec se to tedy zase podařilo!

Ve čtvrtek 4. června 2015 proběhlo představení pro rodiče a veřejnost. Diváků sice nepřišlo mnoho, ale všichni malí herci tam určitě měli někoho, kdo jim přišel držet pěsti a zatleskat… Ze závěrečného potlesku i následných reakcí se dalo vydedukovat, že se divákům naše divadelní představení líbilo. V pátek 5. června zhlédli muzikál i žáci 1. a 2. stupně. Vzhledem k menší kapacitě sálu se představení muselo hrát třikrát, což bylo pro herce určitě fyzicky docela náročné, nicméně vydrželi. Kupodivu i nejstarší diváci z 9. ročníku byli výborným publikem, zřejmě se jim to také líbilo, vždyť tam hrálo 6 jejich spolužáků, kteří se tímto představením loučili se základní školou.

Pan Navrátil pořídil na premiéře DVD nahrávku, kterou budou mít účinkující na památku. Tato nahrávka byla uhrazena z dobrovolného vstupného.

Stejně jako v předcházejících letech se členové kroužku podíleli na kulturních akcích školy nebo obce. Uváděli a vystupovali v programu ke Dni vzniku samostatného Československa a při rozsvěcení Vánočního stromu v Lysicích, mnozí se zapojili do recitačních soutěží buď jako soutěžící, nebo organizátoři, konferovali také školní akce, např.Talentmánii a Akademii 2. stupně. Všemi uvedenými aktivitami získávají žáci schopnost kultivovaně vystupovat na veřejnosti a zároveň důstojně reprezentují jméno naší školy.

V příštím školním roce bychom rádi pokračovali v naší společné práci. Uvidíme, zda bude i v dalším roce o tuto zájmovou činnost ze strany žáků zájem.

Děkuji všem rodičům i přátelům za podporu dramatického kroužku a těším se na další spolupráci.

Simona Kyánková, vedoucí dramatického kroužku 2. st.