V tomto školním roce proběhly pro žáky 9. ročníku pouze 3 projektové dny. Během nich měli žáci za úkol zorganizovat "Olympijské hry 2016" pro žáky 1. stupně. Garanty byli třídní učitelé 9. tříd - p. uč. Všianská, p.uč. Nedomová a p. uč. Zemánková.

tyden9

 

Pokyny pro žáky

Olympijské hry květen 2016

Pondělí 23.5.2016

V HTU ve velké tělocvičně seznámení s náplní a vedoucími skupin, rozdělení do skupin, losování sportovní disciplíny (třídy 1. stupně) a pracoviště.

Úterý 24.5.2016 a středa 25.5.2016

7,50 sraz na pracovišti, zahájení plnění úkolů projektových dnů. Vedoucí skupin zkontrolují docházku skupiny a chybějící žáky nahlásí TU.

Konec práce dle rozvrhu hodin.

Úkoly, které vypracují všechny skupiny /24. – 25. 5. 2016/:

 • připravit zahajovací proslov v českém jazyce (přivítání sportovců, informace v jakých disciplínách budou soutěžit, kde se stanoviště nachází + 2 věty v angličtině a němčině, celý proslov zpaměti, doba trvání 10 minut)
 • vytvořit olympijský slib sportovců a rozhodčích
 • vymyslet závěrečný proslov v českém jazyce (poděkování sportovcům a vyučujícím)
 • vyrobit vlastního maskota OH
 • složit hymnu OH – vlastní text, možnost zahrát na hudební nástroj
 • udělat olympijskou pochodeň
 • vyrobit olympijskou vlajku a třídní transparent
 • připravit tabulky na zápis výsledků a diplomy, medaile
 • seznámení se se svojí olympijskou disciplínou

Žáci musí mít vše připraveno ve středu ve 13,00, kdy proběhne kontrola třídními učiteli.

 

Olympijský den 26.5.2016

 • sraz žáků v 7,30 v šatně, vyzvednou si připravené olympijské symboly (maskot, vlajka, transparent, ….)
 • 7,50 zahájení (třídní učitelé 1. stupně shromáždí své třídy před školou a čekají na přidělenou skupinu deváťáků)
 • 8,00 slavnostní ceremoniál před vchodem do tělocvičny, kam deváťáci s transparenty odvedou svou třídu
 • 8,20 svačina (kdo chodí) a odchod na hřiště s paní učitelkou Zemánkovou. Ti, kteří nechodí na svačiny, půjdou s paní učitelkou Nedomovou a Všianskou na hřiště připravit stanoviště.
 • 9,00 zahájení jednotlivých disciplín (dle rozpisu - nutno dodržovat pořadí disciplín)

Vše musí být včas připraveno!

 • Ukončení disciplín cca 12,10, poté úklid sportoviště a hromadný odchod do školy na oběd.
 • Zpracování výsledků, příprava diplomů, medailí…vyhodnocení kategorií (1. třída – hoši, děvčata, 2. a 3. třída – hoši a děvčata, 4. a 5. třída – hoši a děvčata).

 

Pondělí 30.5.2016

V HTU ve velké tělocvičně slavnostní vyhlášení výsledků olympijských her, předání diplomů a medailí, závěrečný proslov.

Sraz v 7,40 ve velké tělocvičně.

Fotky z akce