Program schůze:

  1. Seznámení
  2. Hry

Na první schůzce jsme hráli seznamovací hry. Nejprve jsme řekli své jméno a vymýšleli jsme k němu nějakou postavu z filmu nebo literatury, která musela začínat na stejné písmeno jako naše křestní jméno. Potom jsme říkali, co bychom si vzali s sebou na pustý ostrov. Vytvořili jsme skupiny a vymýšleli jsme příběh, jak se dostaneme z ostrova za pomocí postav a věcí, které jsme v předchozí hře uvedli. Zástupce z jednotlivých skupin příběh přečetl. Vzájemně jsme se poznali a zjistili jsme, jaký kdo je.