Program schůze:

  1. Volby
  2. Funkce v parlamentu

Volby se uskutečnily v den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Řekli jsme si, jak takové volby probíhají. V krátké aktivitě jsme si řekli, jaké vlastnosti by měl mít správný předseda. Zvolili jsme volební komisi, ve které byli Pavla Nesnídalová, naše paní ředitelka, Natálie Procházková a David Dvořáček. Volili jsme předsedu a místopředsedu. Ostatní funkce si rozebrali členové parlamentu podle zájmu a schopností. Volby dopadly dobře.

Předsedkyně:

Natálie Procházková

Místopředsedkyně:

Edita Setničková

Zapisovatel:

Lenka Rejtharová

Nástěnkáři:

Amálie Matějková

 

Amálie Jančová

 

Filip Doležel

 

Dominika Horáčková

Pokladník:

Ladislav Šenkýř

 

Tomáš Ducháček

 

Fotky ze zasedání