Program schůze:

  1. Zhodnocení akce No Backpack Day
  2. Den naruby
  3. Adopce
  4. Činnosti parlamentu ve školním roce 2021/2022

 Zhodnocení akce No Backpack Day

Ve středu 8. června se druhou a třetí přestávku uskuteční hlasování o nejoriginálnější obal. Diplomy vytvoří Katka Pařízková.

     SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ OBAL ZE DNE NO BACKPACK DAY!!!

  1. Napiš na lísteček své jméno a příjmení. Bez toho se hlas nepočítá!
  2. Napiš číslo fotky, na které je ten nejlepší obal. Fotky mají čísla 1-29.
  3. Přesně popiš nejlepší obal (např. žlutá taška, drží ji třetí dítě zleva).
    Můžeš hlasovat pouze pro 1 obal a můžeš hlasovat i sám pro sebe.
  1. Lísteček vhoď do urny.

Nejoriginálnější obaly vyhrají sladkou odměnu.

Den naruby

Tento den byl vyhlášen v rámci projektu Hrdá škola. Dne 24. června se budeme zdravit naopak. Přijdeme do školy oblečeni naruby nebo holky v klučičím oblečení a kluci budou oblečeni za holky. Třída se otočí, budeme sedět naopak. Z praváků se stanou leváci a naopak. Batohy nebudeme nosit na zádech, ale vpředu. U oběda nejdříve sníme polévku a pak hlavní jídlo. Na tomto jsme se dohodli na parlamentu. Jednu obrácenou činnost si vymyslí každá třída sama, ale musí se dohodnout s třídním učitelem.

Adopce

Obdrželi jsme dva dopisy od afrického chlapce. Přeložil je Andrej Blaha. Na dopisy jsme odpověděli a jeden dopis odeslali.

Zhodnocení činnosti parlamentu

Členové hovořili o akcích, které se jim líbily, např. tematické dny v rámci projektu Hrdá škola, EKO týden, sbírka pro ukrajinské spolužáky. Dařila se práce při tvorbě plakátů a při přípravě textů do školního rozhlasu. Příští rok by bylo dobré směřovat víc akcí k nejrůznějším svátkům – Halloween, a připravit sportovní akce – fotbal, florbal atd. Hodnocení zpracuje Natka Procházková.

Zapsala: Kateřina Pařízková, 4. B