Program schůze:

  1. Program stran
  2. Volby

Program stran

Nejprve jsme se znovu představili a předsedové stran seznámili ostatní kandidáty se svými volebními programy. Každý člen parlamentu dostal volební lístky.

Volby

Zvolili jsme volební komisi. Místnost byla vyzdobená. Každý člen šel za plentu a zakroužkoval jedno jméno. Pak lístek vhodil do urny. Komise spočítala hlasy. Předsedkyní parlamentu se stala Lenka Rejtharová (13 hlasů ze 30). Po volbách jsme si s předsedkyní připili dětským šampusem.

Ostatní funkce si členové rozebrali podle zájmu.

Předsedkyně: Lenka Rejtharová

Místopředseda: Karel Přibyl

Zapisovatel: Teodora Gulová, Aneta Kučerová

Nástěnkáři: Ivo Konstanz, Jáchym Krejčí

Mluvčí: Václav Zouhar, Petr Štěpánek

Pokladníci: Vít Kakáč, Michal Opletal

Technické zázemí: Václav Knor, Dominik Dostál, Josef Kšica, Adam Včelař

Spojka s 1. st.: Amálie Jančová