V měsíci lednu se na 1. stupni uskutečnil turnaj ve vybíjené. Žáci třetích tříd se ho účastnili poprvé, pro ně byl tento turnaj spíše cvičný, aby hře porozuměli a zároveň si pravidla hry vyzkoušeli prakticky.

V první části proběhly vzájemné zápasy mezi třídami. Mezi vítězná družstva patřilo družstvo třídy 5. A, 4. B, třetí ročníky – cvičně. Po vzájemných utkáních ještě proběhlo tréninkové utkání smíšených družstev 4. a 5. ročníku, ze kterých budeme tvořit družstvo při účasti na okresních soutěžích.

V druhé části proběhly zápasy vítězů a poražených, třetí ročníky cvičně a opět cvičné utkání smíšeného družstva 4., 5. ročníku.

Výsledky turnaje:

Diplom za účast  - třídy 3. A, 3. B a 4. A

Diplom za 3. místo – 5. B

Diplom za 2. místo – 4. B

Diplom za 1. místo – 5. A

Velkou pochvalu si zaslouží žáci třetích ročníků, protože během turnaje udělali obrovský pokrok ve hře i spolupráci. V zápasech žáků čtvrtých a pátých ročníků jsme viděli velmi pěkné sportovní situace, obratnost a rychlost některých hráčů a také pěknou spolupráci v poli i v zázemí.

Všem hráčům, kteří reprezentovali svou třídu na školním turnaji, děkujeme za účast a již teď se těšíme na další sportovní turnaj, tentokrát florbalový, který se uskuteční 7. a 14. 2. ve VTV.

Za kolektiv 1. stupně Z. Koláčková