Do druhých tříd chodí mnoho dětí, které rády zpívají. Řada z nich navštěvuje uměleckou školu, hraje na nástroj či zpívá ve sboru. Proto ve druhých ročnících proběhla pěvecká soutěž.

Prvním kolem, které bylo před jarními prázdninami, prošli všichni. Každý si připravil jednu libovolnou písničku bez doprovodu a zazpíval ji. Nebyl to lehký úkol, ale to ani vybrat tři děti, které postoupí. Po jarních prázdninách, ve středu 26.2.2020, si 2. A a 2.B udělaly společnou příjemnou dvouhodinovou hudební výchovu, během které jsme si společně zazpívali. Pak vystoupili vítězové třídních kol.  Před každou soutěžní písničkou zazněla videoukázka, takže jsme měli možnost porovnat „originál“ s interpretací žáků. Všichni si vedli skvěle, a proto nebylo hlasování vůbec jednoduché. Každý žák měl k dispozici dva hlasy a dopadlo to takto:

  1. místo: ELIŠKA TEJKALOVÁ (píseň CHVÁLÍM TĚ, ZEMĚ MÁ)
  2. místo: OTA JEŽ (píseň KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL)

O 3. místo se podělili: KLÁRA KŘEPELOVÁ (píseň PASU, PASU PÍSNIČKY) a JAN SOKOL (píseň VYLETĚLA HOLUBIČKA)

Všem soutěžícím děkujeme za příjemné chvíle s písničkou.

Za 2. ročníky Mgr. Veronika Sedláková

Fotky z akce