Ve dnech 7. a 14. února proběhl školní turnaj ve florbalu pro žáky druhého až pátého ročníku. V prvním kole se mezi sebou utkali vždy paralelní třídy a ve finálovém spolu bojovali o třetí příčky poražení a o první místa pak vítězové.

V kategorii druhých a třetích tříd se zaslouženě na třetím místě umístila 2. B, na krásném druhém místě třída 2. A, a k vítězství se probojovali žáci 3. A.

V kategorii starších si třetí místo až po nájezdech vybojovala třída 5. B, na pěkném druhém se umístili žáci 4. A, a první místo patří třídě 5. A.

Jednotlivým třídám byly rozdány diplomy a sladké odměny. A protože hráči odváděli výborné sportovní výkony, byl z každé třídy vyhlášen také nejlepší a nejužitečnější hráč.

Oceněni byli tito žáci:

Michal Lepka a Tomáš Čepelka z 2. A

David Bárta a Robin Lepka z 2. B

František Drábek a Štěpán Pavlů z 3. A

Fojt a Jakub Křivánek z 3. B

Daniel Šváb a Petr Tůma ze 4. A

Vašek Drábek a David Hrubý ze 4. B

Tomáš Horáček a Jarda Koukal z 5. A

Adam Honsnejman a Matěj Kopřiva z 5. B

Všem zúčastněným hráčům, kteří se turnaje účastnili, patří pochvala za dobré chování a férovou hru.

Poděkování pak patří panu Trávníčkovi za vzorný dohled nad žáky a panu učiteli Hajdamachovi za odborný výběr oceněných hráčů.

Ale největší poděkování a pochvala za pomoc při přípravě a realizaci turnaje náleží těmto žákům 8. C: Dominiku Jakubcovi, Kamilu Špačkovi, Tomáši Pavlíčkovi, Standovi Holíkovi, Kubovi Mullerovi, Petře Šínové a Karolíně Lukášové.

Jsme rádi, že tato sportovní akce vzbudila zájem také u mnoha rodičů, kteří přišli podpořit své děti a jejich kamarády z jednotlivých týmů.

Myslím, že se náš florbalový turnaj vydařil a že příští rok proběhne jeho druhý ročník a stane se tak tradiční akcí naší školy.

Jana Uríková

Fotky z akce