Na základě rozhodnutí vlády bude posledním školním dnem tohoto kalendářního roku pátek 18. 12. Aby se třídní učitelé i žáci všech ročníků měli před Vánocemi možnost ještě setkat, budou poslední dva dny ve škole věnované setkávání třídních kolektivů. Na 1. stupni i na 2. stupni se nebude vyučovat podle rozvrhu. 

Pro nástup do školy platí stejná pravidla jako v ostatní dny, odchod ze školy, příp. přechod do ŠD, závisí na čase oběda. Harmonogram příchodu do jídelny je pro tyto dny upraven. Pro dny 21. a 22. 12. budou všichni žáci odhlášeni ze školního stravování. Od 4. 1. budou všichni žáci přihlášeni ke stravování. Rodiče se musí postarat o případné odhlášení. Jídelníček bude k dispozici od 18. 12. 

  • 17.12. se sejdou ve škole všechny třídy 1. stupně, ST1 a ST2, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 9.A, 9.B, 9.C (distanční výuka pro ostatní třídy může probíhat – pozor na svolané schůzky či zadanou práci)
  • 18.12. se sejdou ve škole všechny třídy 1. stupně, ST1 a ST2, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C,  9.A, 9.B, 9.C (distanční výuka pro ostatní třídy může probíhat – pozor na svolané schůzky či zadanou práci) 

Pokud nedojde v době vánočních prázdnin ke změně opatření, do školy po 4. 1. nastupují žáci 1. stupně, 9. ročníku, ST1, ST2 a turnus se žáky 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C. Žáci 6.A, 6.B, 6.C a 7.A zůstávají doma v povinné distanční výuce. Prosíme rodiče, aby sledovali 2. a 3. ledna svoje e-maily příp. se svými dětmi školní Teams, kde by byli informování o případných změnách. I nadále budou platit časové harmonogramy pro příchod jednotlivých tříd do školní jídelny.