Třída 1. A 

Distanční výuka v první třídě je velkým oříškem jak pro učitele, tak pro děti i rodiče. Nicméně všichni jsme se do toho vrhli rovnýma nohama a hned v říjnu jsme začali společně pracovat on-line v Teams. Ze začátku to bylo velmi náročné pro všechny, ale postupně se výuka zdokonalovala.

Je pravda, že po zadané otázce musím často připomenout, aby si tázaný pustil mikrofon, ale to je asi to jediné, co jsme ještě nevypilovali. Z výuky nikdo nevypadává, prvňáčci se při výuce chovají naprosto vzorně. Když náhodou někdo nedává pozor a neví, kde má pracovat, přispěchá maminka nebo tatínek, někdy babička nebo dědeček a rázně svého potomka nasměrují. Někdy se stane, že do čtení žáčka slyšíme i bouřlivý telefonát nějaké dospělé osoby či bouchání hrnců, to když maminka už připravuje oběd.  Samozřejmě prezenční výuku tento způsob vzdělávání nenahradí, i když děti v některých on – line hodinách mají pocit, že je to lepší.  Za mě však vyučování ve škole má všechna pozitiva na své straně, i když i zde výjimka potvrzuje pravidlo. Jedna z nejpěknějších on-line hodin byla asi ta, kdy jsme se učili o rodině. Děti k monitorům přivedly své rodinné příslušníky a představily je ostatním. Úžasní byli hlavně mladší sourozenci, kteří se dmuli pýchou, že jsou ve „vysílání“. Stejně tak jsme si i ukazovali domácí zvířecí mazlíčky.  V minulé hodině nám bylo představeno nedávno narozené kůzlátko. Uznejte, to se ve škole přihodit nemůže.            

Mgr. Olga Tejkalová 

Třída 2. A 

Druháčci nemají tolik zkušeností s distanční výukou jako jejich spolužáci z vyšších ročníků, protože naštěstí neměli na podzim výuku na dálku tak dlouho a spokojeně se učili ve svých třídách se vším, co k tomu patří. Až opět nyní. Každodenní výuka probíhá ve třech skupinách, aby měl každý prostor vyjádřit se. S rodiči jsme si domluvili čas, který všem vyhovoval. Proto mají dvě skupiny výuku dopoledne a jedna skupina v podvečer. V každé skupince je tak šest, maximálně sedm dětí. Všichni se k výuce postavili čelem. 

S dětmi jsme si zopakovali práci v Teamsech. Zvládáme již téměř dokonale zapínání i vypínání mikrofonů a kamer.  Někdy se sice z pozadí ozve rodinná debata nebo rady maminek či poznámky tatínků, ale jsem jim za jejich pomoc při práci s dětmi velmi vděčná. Většina se svého úkolu zhostila zodpovědně. Některé děti s radostí oznamují, že se naučily pracovat s pozadím, všichni jsme si vyzkoušeli chatování. Občas se sice někdo ztratí, ať už z obrazu nebo v pracovních materiálech, ale nakonec se všichni „najdeme“. Všechny obličeje se na mě usmívají, občas někdo zamává. Nic dramatického se u nás neděje, snažíme se pracovat, jak jen to jde. Čteme, povídáme si, píšeme na tabulky, zvedáme kartičky, počítáme, snažíme se řešit logické úlohy, kontrolujeme odvedenou práci, pobíháme po pokoji, soutěžíme o největší grimasu. Občas se pobavíme s jazykolamy, hádankami, hrajeme si se slovy. Při pohybových chvilkách někteří předvádějí přímo akrobatické kousky. S každým dítkem se potkáváme i jednou týdně na 15 minut o samotě na chatu, kde máme prostor na prověření jeho znalostí. Samozřejmě, že neprobereme tolik učiva jako v hodinách, spoustu práce odvedou děti doma samy podle nastaveného plánu. Jsou velmi pracovité, snaživé a šikovné. Přesto všichni doufáme, že se opět brzy potkáme ve své třídě „naživo“.  

Mgr. Jana Rozprýmová  

Třída 3. A

Jsem na děti z naší třídy 3. A velmi hrdá. Jsou to nejmladší žáci, kteří se distančně vzdělávají stejně dlouhou dobu jako jejich starší spolužáci, a zvládají to skvěle. Jedno říjnové úterý se ve škole přihlásili ke svým účtům, většina z nich toto slovo nikdy neslyšela. Druhý den se s pomocí rodičů připojili na schůzku a od té doby jsme se s malou pauzou před Vánocemi neviděli. Není to snadné. Držím nám všem palce a děkuji dětem i rodičům.

Mgr. Lenka Rejtharová 

Třída 3. B

Co nás při on-line výuce baví?

Hrátky s textem – aktivita na porozumění textu motivovaná legem nebo příběhy zvířat – web UMÍME TO – český jazyk, křížovky na vyjmenovaná slova – rozšíření slovní zásoby, práce s chatem – tvoření slovních spojení, vět, souvětí, hledání vetřelce, počtářské chvilky /žáci píší výsledky příkladů a po pěti příkladech odesílají/, řešení přesmyček, hádanek, …, běhací diktáty na vyjmenovaná slova, …matematické aktivity na hvězdičky – web – matematika on-line, komunikační schůzky (propojení s volným časem) - sdílení všeho, co chtějí žáci říct, ukázat - pokojíčky, oblíbené hračky, dárky a v neposlední řadě také domácí mazlíčky (od koček a kocourů počínaje, několika druhy užovek a svlečenou hadí kůží konče), tvoření ABAKU čísel - Abaku číslo je číslo, které v sobě schovává příklad. V oboru do 1 000  - např. 632 (6:3=2) – je to výborná matematická aktivita pro zapamatování a vizualizaci spojů násobení a dělení. Dá se použít i do větších čísel – děti se je naučí dobře číst – 7856 (7*8=´56).

Scházíme se s dětmi vždy v 8 osm hodin, kde si vysvětlíme denní práci a „streamujeme“, co to dá. Ve 13 hodin na schůzce kontrolujeme a procvičujeme hravými aktivitami. Každý týden také čteme on-line texty pro zdokonalování techniky čtení. Žáci i rodiče mají možnost konzultací každý den v rámci podvečerní schůzky v Teams – je to forma dovysvětlení a procvičování učiva, které dělá potíže.

VŠEM RODIČŮM žáků mé třídy bych chtěla poděkovat za čas, trpělivost a nekonečnou podporu dětí a za vzorné plnění a odevzdávání úkolů. A že se občas něco nepovede??? To přece k životu patří. 

Mgr. Z. Koláčková

Třída 4. A

Výuka probíhá ve dvou hodinách denně – dopoledne a odpoledne. V první hodině se seznámíme s učivem, projdeme si stanovené cíle a vysvětlíme nové učivo. Využíváme sdílenou obrazovku, abychom lépe vše pochopili a pomalejší žáci mohli sledovat i po celou dobu výkladu. Učení nám zpestřují weby, portály ČT, pracovní listy, křížovky, čtyřsměrky apod. Tvoříme projekty k tématům učiva, děláme pokusy. Na naší třídní nástěnce se mohou všichni radovat z výsledků společné práce, ale i z milých snímků s domácími mazlíčky. Aby byl zajištěn individuální přístup k dětem, volí si děti nadstavbovou práci dle svého rozhodnutí. Dobrovolné úkoly jsou vždy k tématu, rozšiřují okruh vědomostí dětí / leporela, projekty, pokusy, povídky, obrázky apod./ Společně čteme i knihu a s přečteným textem dále pracujeme /osnova, vyprávění svými slovy, otázky a odpovědi, leporelo, obrázková osnova /. Učivo procvičujeme na webu Umíme to, Školákov a doplňujeme videi z ČTedu a Youtube. Odpolední hodina spočívá ve společné kontrole vypracovaných úkolů, případně k dovysvětlení problematického učiva. V této době se věnujeme více čtení a ČASU / dějiny, přírodověda a vlastivěda/. Také nezapomínáme na lidové zvyky. Vyrobili jsme si masopustní masky. Moc se povedly! Děti pracovaly s nadšením, je vidět, že jim vyrábění chybí! Všichni výuku zvládáme, ale do školy se moc těšíme. A světe, div se, i děti! 

PaedDr. Dagmar Ryzí – zastupující pí uč.

Třída 4. B

Vesele i vážně … Ve 4. B bereme distanční výuku opravdu vážně. Žáci vždy s předstihem obdrží týdenní plán rozdělený do jednotlivých dnů s konkrétně uvedenými úkoly pro jednotlivé předměty. Podle tohoto plánu pak denně pracujeme společně dvě hodiny při on-line setkáních, která věnujeme především výkladu a procvičování nového učiva (ČJ, M a ČaS – rozsah je tedy srovnatelný s rozsahem prezenční výuky). Ve většině hodin pracujeme se sdílenou obrazovkou, aby měli žáci i vizuální oporu výkladu učiva. Většina žáků pracuje velmi pěkně, jsou aktivní. Pro zpestření zařazujeme i interaktivní hry (lodě, karty, kolo štěstí apod.) a při nich se často málem strhne boj o vyvolání. Výklad paní učitelky doplňujeme video pořady, např. Udatné dějiny národa českého, Matýskova matematika, pořady ČT – Déčko … Část učiva žáci procvičují samostatně převážně v aplikaci UMIME TO nebo vypracované úkoly odevzdávají ke kontrole prostřednictvím TEAMS, kde zase najdou jejich opravu a ohodnocení. Kromě společné on-line výuky mají žáci denně možnost individuálních on-line konzultací.  

I když má distanční výuka jistě mnohá negativa, chtěla bych na tomto místě zmínit jistá pozitiva. V první řadě jsme odbourali absence. I při zdravotní indispozici mají děti výuku (a zejména výklad učiva) přímo až do postýlky. Z každé on-line výuky mají žáci v TEAMS vložený zápis, včetně vypracování společně plněných úkolů, je to tedy jako by si školní tabuli přinesli domů. I když nám občas vlastní výuku zpestří prosebný výkřik: „Paní učitelko, řeknite něco bráchovi, ať mě nevyrušuje...“, velkým pozitivem je, že čas pro on-line výuku opravdu věnujeme výuce a dalším aktivitám se také věnujeme denně, ale již mimo tento časový rámec. K takovým aktivitám patří oslava masopustu, kdy děti předvedly karnevalové masky, příprava překvapení k MDŽ, či zpracování komiksu „Můj den distanční výuky“, který vypovídá o tom, že si děti na tento režim zvykly, zvládají ho a denně jim zbývá prostor pro relaxaci, koníčky a pobyt venku (za což jsem velmi ráda). Děti se rády připojí před výukou nebo zůstávají připojeny i po výuce a v takových chvílích už distanční výuku hodnotím jako jednoznačně veselou. Děti se těší na to, až ostatním poví, co je u nich nového, co se jim přihodilo, čím se pochlubí. A z takových milých chvilek bych na prvním místě uvedla on-line seznámení s týdenním bratříčkem naší spolužačky (uznejte, to by prezenčně nešlo). Díky tomu, že máme ve třídě plno chovatelů domácích mazlíčků, už je všechny osobně známe a s některými jsme slavili i jejich narozeniny. Víme, komu se doma do rána narodilo třeba 30 rybiček (mimochodem už jsou i v nabídce k odběru na třídní burze), že taky jedna rybka, která nepřežila, měla na výběr kremaci v kotli, či spláchnutí do WC. Víme, komu vypadl zub, který tatínek měl narozeniny, který ulovil divočáka, kdo má nového králíčka, kdo dostal nové kolo k narozeninám, a taky třeba, kdo má nové vybavení pokojíčku (samozřejmě s vizuálním doprovodem). Velkou radost mi udělala vlastní iniciativa dětí, které se spontánně rozhodly pro pořádání pátečních koncertů na závěr týdne. Občas se k těmto našim aktivitám přidají i rodiče a povídáme si společně. Velmi mě potěšila pochvala a poděkování za některé zadané úkoly, kterými se bavila celá rodina. Závěrem bych chtěla za tyto příjemné chvíle a projevenou vzájemnou důvěru a pochopení všem poděkovat a věřím, že to společně zvládneme, i když jsme distančně, jsme si totiž blízko. 

Mgr. Andrea Musilová

Třída 5. A 

V distanční výuce už v letošním školním roce pracujeme 15 týdnů. Stále se zdokonalujeme, nejprve jsme fungovali přes e-maily rodičů (ve 4. ročníku) a nyní jsme téměř úplně samostatní a pracujeme v aplikaci Teams. Ale i tak potřebujeme občas od rodičů poradit a zkontrolovat, zda máme práci splněnou a odevzdanou nebo zda jsme nezaspali na ranní hodinu. 

Scházíme se každé ráno v osm hodin na společné on-line schůzce. Vysvětlíme si, na čem a jak budeme pracovat.  

Pak nás čeká další on-line hodina, při níž jsme rozděleni do dvou skupin, aby každý měl příležitost se vyjádřit. Kontrolujeme si práci nebo si vysvětlujeme novou látku. K tomu používáme často sdílenou obrazovku, takže vidíme jako na tabuli, co paní učitelka píše, a slyšíme, co k tomu říká. Míváme také on-line hodiny angličtiny. 

Rádi sledujeme krátká videa – Dějiny udatného českého národa nebo videa na ČT edu. Pomáhají nám také výukové programy Matýskova matematika, UMIMETO TO a další. 

Často si také ukazujeme zajímavé věci z domova a povídáme si, co jsme dělali, na co se těšíme nebo co dělají naši mazlíčci. Občas se v chatu objeví i zajímavá fotografie z našich aktivit. 

Udělali jsme si malý dotazník, co máme a děláme nejraději. Nejvíce nás baví vlastivěda a přírodověda, luštíme rádi osmisměrky, křížovky a doplňovačky, tvoříme myšlenkové mapy, posloucháme vyprávění a doplňujeme pracovní listy. Kluci mají rádi i zajímavé matematické úkoly a rébusy. 

Páťáci už toho musí zvládnout docela dost, a proto se všichni těšíme do školy, dokonce i ti, kteří ještě nedávno říkali, že doma je to lepší.

Mgr. Alena Orlická

Třída 5. B 

Při on-line výuce jsme rozděleni na dvě skupiny. Pracujeme podle připraveného týdenního plánu, kde je učivo rozepsáno na jednotlivé dny v týdnu. Je rozděleno na samostatnou práci, práci společnou a procvičování. Úkoly odevzdávají žáci pomocí Teams a jsou hodnoceny.  

Při ranní schůzce se ve skupinách seznámíme s učivem, projdeme úkoly, které budeme vypracovávat, procvičíme učivo nebo vysvětlíme učivo nové. Další výukový čas je samostatná práce pro jednu skupinu a on-line výuka pro druhou. Scházíme se na druhé schůzce, kde probíráme většinou učivo z předmětu „Člověk a jeho svět“. Páteční druhé schůzky věnujeme společnému procvičování učiva na internetových stránkách „UMIME TO“. Nejvíce žáky baví hry Týmovka nebo Závody, kde spolu mohou soutěžit ve znalostech a sbírají krystaly a štíty. Žáci vypracovávají pracovní listy zaměřené na probírané učivo a pracují v pracovních sešitech. 

Učivo si děti mohou zopakovat zhlédnutím výukových videí, která jsou uložena na stránkách třídy, např. Podnebné pásy, Dějiny udatného českého národa, T. G. Masaryk, Národní divadlo, Postupy výpočtů v matematice. Žáci také plní úkoly pro koumáky, zaměřené na matematiku, úkoly pro spisovatele, ve kterých tvoří příběhy na různá témata. Do úkolů pro zábavu posílají fotky svých mazlíčků, fotky při sportu, otužování nebo fotky z vycházek. Obrázky jsou velmi zajímavé. Učivo sdílíme na obrazovce počítače nebo vysvětlujeme postup pomocí „streamování“ obrazu z tabletu na obrazovku počítače, které funguje jako názornost na tabuli ve třídě. 

Často se potýkáme s potížemi připojení, které nemají všichni žáci v dostatečné kvalitě, a spojení se přerušuje nebo trvá delší dobu, než signál dorazí. Rodiče museli některé děti také dovybavit vhodným zařízením. Žáci jsou při výuce převážně sami doma, někteří zase se svými sourozenci a občas také s rodiči.  

On-line výuka je náročná, ale žáci 5. B se snaží úkoly plnit v termínu a pečlivě. Děti jsou při své práci již samostatné a svědomité. Za toto úsilí patří všem žákům i rodičům velká pochvala. 

Mgr. Alena Stejskalová 

Fotogalerie