Ve středu 6. října 2021 jsme vyrazili s žáky 7. ročníku na tradiční dějepisnou exkurzi do Mikulčic, o kterou je mezi nimi velký zájem.

Protože jsme měli nepříznivou předpověď počasí a v Mikulčicích mrholilo, museli jsme upravit program, který měl především probíhat venku. Přesto jsme první hodinu strávili na čerstvém vzduchu a žáci měli za úkol změřit délku středověkého opevnění. Pracovali v několika skupinách, zjišťovali průměrnou délku kroku všech členů týmu a poté se vydali po značené cestě kolem hradiště. Celou cestu museli počítat kroky, které nakonec sečetli a převedli na metry.

Ve vnitřní expozici měli možnost prohlédnout si pozůstatky slovanského hradiště a mnoho zajímavých archeologických nálezů pocházejících z období Velké Moravy. Zjistili, jak lidé v té době dokázali měřit pravé úhly, jak si tvořili kruhový půdorys staveb, jak se oblékali a jaké zbraně používali. Většina žáků měla možnost potěžkat si meč a zjistit, jakou hmotnost má kroužková košile.

Kvůli uzávěrkám silnic do Brna jsme nabrali po cestě tam i zpět velké zpoždění. Také jsme projížděli přes tornádem zničené obce Moravská Nová Ves a Mikulčice, které si z loňska pamatujeme jako upravené a čisté. Areál slovanského hradiště však tornádo nijak nepostihlo.

I přes nepřízeň počasí a všechny komplikace se exkurze vydařila a žáci si odnesli spoustu nových poznatků nejen z historie, ale propojili je i se znalostmi z matematiky.

Mgr. Kateřina Gábrová

Fotky z akce