výstava prací žáků 1. stupně

Žáci a učitelé 1. stupně připravovali v posledních týdnech výstavu na téma, co bychom přáli naší Zemi i zemi.

Děti se svými paními učitelkami a vychovatelkami o daném tématu nejprve hovořili nejen v třídnických hodinách a ve školní družině, ale i napříč školními předměty. Ať už se jednalo o výtvarnou a pracovní výchovu, prvouku, vlastivědu nebo přírodovědu. Padaly různé názory a nápady co naší ZEMI přát. Asi se nebude nikdo divit, že nejčastěji skloňovaným slovem bylo ve všech třídách slovo mír. Děti současná válka na Ukrajině zajímá a mnohé z nich trápí. Dále následovala přání již celkem předvídatelná, jako čistá příroda, dostatek vody v potocích a řekách, upravená města i vesnice, zachování ohrožených druhů květin i zvířat. Nechybělo slušné a ohleduplné chování lidí k přírodě i k sobě navzájem, přátelství, solidarita a podobně.

Každá třída se pokusila ztvárnit vyřčené myšlenky podle svých možností a schopností. K vidění jsou planety, zeměkoule, Slunce a sluníčka, květiny, zvířata, stromy, pilné včelky, domky, ale i celé vesničky, koláže, nechybí ani pravěk.  Některé části výstavy jsou vymyšleny tak, aby se žáci mohli interaktivně zapojit, ověřit si svou pozornost a znalosti pomocí kvízových otázek. Odpovědi na tyto otázky mohou nalézt na vystavených pracích svých spolužáků.

Obrázky a výtvory dětí zdobí celé přízemí naší školy, kde si je mohou prohlédnout nejen všichni žáci a pracovníci školy, ale po dlouhé době i rodiče žáků, kteří se zúčastní rodičovských schůzek přímo ve třídách svých dětí. Všichni jsou srdečně zváni.

Za vyučující 1.stupně Jana Rozprýmová a Eva Čumová

Fotografie výstavy