Dne 20. 4. 2022 proběhla na naší škole akce zaměřená na úklid širšího okolí školy k výročí Dne Země.

Zúčastnili se ho žáci prvního i druhého stupně, kteří se svými vyučujícími prošli a uklidili vymezené úseky okolí školy.

Novinkou letos bylo okamžité třídění plastového odpadu do připravených barevných pytlů.

Po práci měly děti možnost opéci si špekáček, některé si zvolily chutné čerstvé ovoce od firmy COME, která zastupuje naši školu v projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“. Tímto děkujeme panu Jiřímu Daňkovi, který je zástupcem této firmy pro naši školu a poskytl ovoce speciálně i pro tuto akci.

Počasí nám také vyšlo, tudíž považujeme akci za vydařenou.

Mgr. Eva Požárová