Na čtvrtek 28. 4. 2022 si předmětová komise přírodních věd připravila projektový den se zaměřením na pobyt v přírodě s názvem Novodobí Robinsoni.

Žáci druhého stupně byli rozděleni do smíšených družstev a postupně plnili zadané úkoly na 13 stanovištích pod dozorem učitelů. Stanoviště nabízela různé aktivity a děti si mohly vyzkoušet rozdělávat oheň, důmyslně přejít přes zamořené území, hodit granátem na cíl, zorientovat se v okolí pomocí buzoly apod.

V rámci plnění rozličných aktivit družstva sbírala indicie, ze kterých na konci poskládala heslo, které bylo důležité pro zdárné ukončení projektu.

Unavení účastníci se mohli posilnit obědem a spokojeně odcházet domů.

Opět nám vyšlo i počasí a akce se vydařila.

Za předmětovou komisi přírodních věd Eva Požárová

Fotogalerie