Tajný život zvířat Moravského krasu

Žáci třetího ročníku vyjeli do krásného prostředí Moravského krasu na výukový program o životě zvířat v MK. Hned na začátku je přivítal Dům přírody a kino o lovci jménem Pampalini. Téma lovu se prolínalo po celou dobu výukového programu.

Žáci si vyzkoušeli lov živočichů v terénu pomocí speciálních pomůcek, pozorovali ulovené motýly, brouky, žáby – skokana, čmeláka pomocí připravených klíčů. Hledali pobytová znamení zvířat v přírodě, ukázali si různé druhy pastí, vysvětlili funkci a význam foto pastí v přírodě. Žáci si zahráli hry s cílem uvědomit si potravní řetězce, vazby a vztahy mezi zvířaty v přírodě.

Také jsme se podívali do přímé expozice v Domě přírody, kde žáci poznávali pomocí aplikace druhy ptáků, poslouchali hlasy ptáků a pak se je v kvízu snažili přiřadit k jednotlivým názvům ptactva.

Připravené úkoly byly zajímavé a lektoři z Domu přírody řekli žákům spoustu zajímavých informací navíc, které načerpali z přímého zkoumání přírody Moravského krasu.

Za kolektiv učitelů 1. stupně – L. Rejtharová, Z. Koláčková, A. Hlaváčková

Fotogalerie