Třídní učitelky 1. stupně se svými třídami a třída ST1 připravily v přízemí školy podzimní výstavu v rámci rodičovských schůzek.

Cílem této výstavy bylo seznámení žáků s plody našich zahrad – ovoce a zelenina, s lesními plody a s krásami podzimu v různých podobách – výrobky z přírodnin – rámečky, růžičky, věnečky, malované výkresy s podzimní tématikou, dráčci s listy, koš s veselými jablíčky a další krásné výrobky. Práce všech žáků byly velmi inspirativní a povedené. Celá naše výstava měla být pohlazením po duši nejen učitelům, ale i rodičům.

Za kolektiv učitelů 1. stupně Alena Stejskalová, Eva Čumová

Více fotek