probíhal ve dnech 19. až 23. května 2003. Hlavní garantkou byla p. uč. Hana Tesařová.

Zadání úkolů: