proběhl ve dnech 12. - 19. května 2017, zadání projektového týdne se týkalo Starověkého Egypta. Hlavními garanty byli tř. učitelé 9. ročníku p. uč. Tesařová a p. uč. Horbas.

tyden9 17

Pokyny pro žáky:

Zadání letošního projektového týdne se týká Starověkého Egypta. Výstupem je blok 4 vyučovacích hodin v malé muzeální expozici, která bude vhodně doplňovat náplň vystoupení. Žáci pracují samostatně ve vyhrazených pracovnách a učitelé nad nimi vykonávají dohled a pomáhají radou ve vyhrazených konzultačních hodinách. Závěrem projektového týdne bude vyučovací blok pro vylosovanou třídu – los provede vedoucí jednotlivých týmů v pátek 12. května 2017 v době od 7,50 – 8,00 v pracovně fyziky.

Vylosovaná třída po ukončení programu v průběhu 5. vyučovací hodiny – do 12 hodin - vyhodnotí splnění jednotlivých úkolů, vystaví týmu vysvědčení s hodnocením. Ve 12 hodin předají týmu vysvědčení a ohodnotí jejich práci. V 6.hodině týmy uklidí pracovny a předají vysvědčení a požadované výstupy Haně Tesařové do pracovny M3. Podle počtu bodů na vysvědčení a přičtením dalších bodů za výstupy vystavené v pondělí 22. května v M3 bude vyhodnocen nejlepší tým.

Jednotliví členové týmů během projektového týdne povedou svůj pracovní výkaz, který zašlou v elektronické podobě po skončení projektového týdne, nejpozději však v pátek 19. května 2017, do "odevzdárny" na školních Office 365 nebo na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Výkaz bude obsahovat stručný popis práce, s kým žák spolupracoval, kdo mu daný úkol zadal a kolik hodin na dané činnosti strávil. Nezaslaný pracovní výkaz představuje bodovou ztrátu pro celý pracovní tým.

Každé zadané téma vhodně doplňte modelem, křížovkou, kvízem či dramatizací.

Předepsané výstupy i vysvědčení odnesou členové týmu po ukončení vystoupení v pátek do M3, kde budou vystaveny celé pondělí 22. května a budou zpřístupněny k nahlédnutí učitelům i žákům školy, kteří ještě dodatečným hlasováním mohou týmům přidat body do celkového hodnocení.

Zadání úkolů

Fotky z akce