Dne 20. 3. 2019 se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády. Každý okres reprezentovali dva nejlepší soutěžící z okresních kol.

V pondělí 25.3. 2019 žáci 2. A absolvovali dopolední zážitkový program v ekologickém centru Lipka v Brně na téma „Jak roste chléb“, v rámci kterého se dozvěděli spoustu zajímavých informací a vyzkoušeli si i neobvyklé dovednosti.

1. část – 22. 3. 2019

V pátek 22. 3. se v tělocvičně sešlo šest družstev žáků 3. –  5. ročníku, aby sehrála vzájemné ročníkové zápasy ve vybíjené.

V úterý 26. 2. se žáci čtvrtých ročníků vydali na fenomenální plavbu na lodi Titanic formou výstavy v pavilonu C Brněnských výstav a veletrhů.

Včera 4. března se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 1. stupně.

Ve středu 20. února se naši žáci zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády.

Ve středu 6. 2. 2019 proběhlo v Kunštátě vyhlášení výsledků 9. ročníku literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery. Soutěž vyhlašuje Městská knihovna Kunštát ve spolupráci s MŠ a ZŠ Kunštát. 

Rada městyse Lysice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Edvarda Beneše Lysice.

V úterý 29. ledna 2019 proběhlo v Blansku okresní kolo olympiády z českého jazyka. Soutěž se vždy skládá ze dvou částí: mluvnické a slohové, přičemž v mluvnické části jsou často úkoly, které nesouvisí s učivem základní školy.

Den před vysvědčením na naši školu přijela vzácná návštěva – pan Zdeněk Železný, který v rámci dvou besed představil žákům své knihy.