jméno Mgr. Lea Máslová 
telefon +420 - 516 427 098
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultace možno domluvit kdykoli ve škole
schránka důvěry se nachází v prvním patře naproti rozhlasové kabině, je možno do ní kdykoli hodit vzkaz, následuje domluva schůzky a hledání řešení.

 

Volba povolání

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou a konzervatoře

Talentové zkoušky jsou přijímacím řízením na všechny obory, které spadají do skupiny Umění a užité umění, rozeznají se podle identifikačního kódu, který začíná dvojčíslím 82. Umělecké školy jsou v mnohém specifické. Hlavní rozdíly jsou ty, že je třeba na ně podat přihlášky mnohem dříve, než na obory bez talentové zkoušky, a deváťáci pro přijetí nemusí psát jednotné CERMAT testy.

Uchazeči můžou podat až dvě přihlášky do uměleckých oborů s talentovou zkouškou. Školy se na každé přihlášce uvádí ve stejném pořadí.

Termíny podání přihlášek a vyhlášení výsledků:

Vyhlášení kritérií pro přijímání do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: do 31. října 2023.

Podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: do 30. listopadu 2023.

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: od 5. do 15. února 2024.

Termíny talentových zkoušek:

Talentové zkoušky do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou: pracovní dny od 2. ledna do 15. ledna 2024.

Talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatořích: pracovní dny od 15. ledna do 31. ledna 2024.

 

Plánované změny přijímacího řízení na SŠ (bez talentové zkoušky) pro školní rok 2023/24:

dva řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)

dva náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)

již známe návrh nového zákona a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kde se dále plánuje:

 • přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita)
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ 14. května 2024 v elektronickém systému (nově až po náhradním termínu přijímaček)
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • výsledky 2. kola do konce června 2024
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

CERMAT SPUSTIL WEB K DIGITALIZACI PŘIJÍMAČEK NA SŠ

Nové webové stránky www.prihlaskanastredni.cz obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole od příštího roku přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen do čtyř sekcí: pro rodiče a žáky, pro základní školy, pro střední školy a nejčastější dotazy.