V letošním roce se nově do předmětu INF zařazuje téma Algoritmizace a programování. Díky našim sponzorům jsme na 1. stupni mohli jako učební pomůcku využívat šest stavebnic Lego Education Spike Essential.  

Ve čtvrtek 16. 6. navštívili páťáci naposledy jako žáci prvního stupně ZŠ obecní knihovnu.

V týdnu 6. – 13. 6. běhali žáci 1. – 5. ročníku v hodinách tělesné výchovy maraton. Pro tuto společnou akci prvního stupně tradičně využíváme přírodního parku zámecké obory.

V úterý 14. 6. 2022 se žáci 4. ročníku vydali autobusovým spojem na zámek Kunštát, kde je čekal výukový program Život na středověkém hradě.

Dne 1. června, záměrně na Den dětí, proběhla v malé tělocvičně přehlídka nejlepších recitátorů z 1. stupně z naší školy.

No Backpack Day je dnem, kdy si žáci přinesou své učební pomůcky v něčem jiném, nežli v batohu či školní aktovce.

„Konečně pořádný výlet,“ byla reakce žáků třetích tříd, když se dozvěděli, kam pojedou na výlet.

Mezi oblíbené vyučovací předměty dětí ze speciálních tříd patří bezesporu výtvarná výchova a pracovní činnosti.

Na závěr školního roku měli možnost vybraní žáci 3. – 5. ročníku porovnat svoje sportovní dovednosti na atletickém víceboji v Kunštátě, který se konal 1. června 2022.

Výlet školního parlamentu se konal jako akce za odměnu pro žáky, kteří navštěvovali pravidelně školní parlament a aktivně se podíleli na připravování jeho akcí. Konal se 31. 5. 2022 a zúčastnilo se jej 18 dětí z různých ročníků.