Dne 25. 4. navštívili členové zahradnického kroužku v Lysicích zámecké skleníky.

Ve školním kole soutěžilo 75 žáků v kategorii Cvrček (2.–3. třída ZŠ) a 84 žáků v kategorii Klokánek (4.–5. třída ZŠ).

Žádosti zákonných zástupců o přijetí do prvního ročníku byly zpracovány a bylo vydáno rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání.

V letošním roce jsme se rozhodli poprvé uspořádat společensko-vědní exkurzi pro žáky 8. ročníku. Jako cíl jsme vybrali jednu z památek UNESCO – Kutnou Horu.

V první částí okresního kola matematické olympiády je soutěž pro 5. a 9. ročník, která proběhla již v lednu. Druhou částí je soutěž pro žáky z 6.–8. ročníku, která se konala 14. března 2024. 

Ve dnech 19. 3. a 22. 4. 2024 se na Gymnáziu v Blansku konalo okresní kolo biologické olympiády, tentokrát s názvem Jak se žije v lužním lese.

Muzeum Boskovice a Židovské město Boskovice

Do Boskovic se počátkem dubna vydaly třetí ročníky.

 V pondělí 25. března 2024 to bylo ve škole jinak než obvykle. Žáci se neučili podle rozvrhu. Ráno přišli do svých tříd, kde se dozvěděli téma a úkoly pro dnešní projektový den.

„Jak si děti hrály“ byl název projektového dne, který si připravili žáci 5. tříd se svými třídními učitelkami pro své spolužáky na 1. stupni. Téma bylo zajímavé, ale ne jednoduché. Vybrat hry, které se hrály v dobách našich babiček, prababiček, dědečků a pradědečků, nebylo lehké. A jejich pravidla? Nad některými se žáci také zapotili.

V březnu navštívily třídy 3.A a 3.B Hvězdárnu a planetárium Brno, aby zhlédly program Astronaut.