„Myslivost, les a jeho ochrana“

V učivu přírodovědy nás čeká téma „Ekosystém les“, proto jsme v úterý 22. září 2020 přivítali v naší třídě pana Arnošta Šmétku, vedoucího Mysliveckého kroužku Mysliveckého sdružení Lysice –Drnovice, který si pro nás připravil besedu o životě lesa.

projektový den s p. Arnoštem Šmétkou ve 3. B

V pondělí 21.9. proběhl ve 3. B projektový den zaměřený na Les, myslivost a ochranu přírody.

Již zakladatel Sokola Miroslav Tyrš tvrdil: „V zdravém těle zdravý duch.“ Že tento výrok platí, si může potvrdit každý z nás sám na sobě. Proto se snažíme výuku zpestřit i pravidelnými sportovními akcemi.

Tak jako každý rok i letos žáci 4. ročníků absolvují kurz dopravní výchovy. Jeho součástí je teoretická i praktická výuka na dopravním hřišti v Blansku, jejíž první část proběhla ve čtvrtek 17.9. 2020.

V pondělí 14.9.  třídy 4.A, 3.B., 5.B a 3. A  navštívily kostel v rámci výstavy úrody ovoce a zeleniny, polních plodin a plodů zahrady (Poděkování za dary – Dožínky) – tradiční i netradiční. Prostory kostela byly velmi krásně vyzdobené.

Od čtvrtka 10. 9. do odvolání je ve společných prostorách školy povinnost mít zakryta ústa a nos rouškou. Ve třídách se roušky nosit nemusí. Žáci musí být vybaveni, stejně jako v jarním období, sáčkem, do kterého budou roušku odkládat v době, kdy ji nebudou mít na obličeji (ve třídě a v jídelně při jídle).

V letošním školním roce pokračujeme v dlouholeté tradici, kdy se žáci 9. ročníku stávají patrony prvňáčků. Žáci 9. C se stali patrony v 1. A a žáci 9. A v 1. B.

Dne 1. září začala školní výuka i pro ty nejmenší – pro žáky prvního ročníku. Letos nastoupilo na naší školu celkem 50 prvňáčků. Čekaly na ně slavnostně vyzdobené třídy 1.A a 1.B.

Ve středu 2. září a ve čtvrtek 3. září se konala pro žáky 9. ročníku beseda s názvem Budoucí uplatnění aneb Jak se neztratit na trhu práce.

Žáci jsou povinni po vstupu do školy provést dezinfekci rukou. 

Rodiče žáků 2. – 9. ročníku do budovy školy nevstupují. Rodiče žáků 1. ročníku mohou přijít jen první školní den ve vyhrazený čas.

1. září

Žáci 1. ročníku se s rodiči dostaví do školy nejdříve v 8:00 tak, aby v 8:10 mohl začít slavnostní program jejich prvního školního dne. Žáci nemají první školní den k dispozici ani obědy ani družinu. Po skončení slavnostního programu odcházejí s rodiči domů. Uvítáme, pokud se rodiče pro pobyt ve škole vybaví rouškou. Žáci si do školy vezmou aktovku.

Žáci 6. ročníku přijdou do školy kolem 7:40. Seznamy žáků budou umístěny na vchodových dveřích. Třídní učitelé 6. ročníků si pro žáky do vstupního prostoru přijdou. Žáci, kteří budou mít zájem o stravování, se mohou už 1. 9. ve škole naobědvat. Vezmou si do školy psací potřeby, klíčenku na klíč od šatní skříňky, přezůvky a aktovku.

Žáci 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročníku, ST1 a ST2 přicházejí do školy od 7:30 a rovnou přecházejí do své kmenové třídy. U třídy se přezují do přezůvek. Do školy si přinesou kromě přezůvek i aktovku, psací potřeby a klíčenku na klíč od šatní skříňky.  Dopolední program započne jako obvykle v 7:50. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, mohou už od prvního školního dne ve škole obědvat. Po obědě odcházejí žáci do družiny (2. – 5. ročník, ti kteří mají o družinu zájem) nebo domů.

V jídelně bude nutno dodržovat následující časový harmonogram:

11:10 – žáci 2. ročníku

11:20 – žáci 3. ročníku

11:30 – žáci 4. ročníku

11:40 – žáci 5. ročníku

11:50 – žáci 6. ročníku

12:00 – žáci 7. ročníku

12:10 – žáci 8. ročníku

12:20 – žáci 9. ročníku

2. září

Pro žáky 1. stupně je od 6:45 k dispozici ranní družina. Školní družina končí v 16:00.

Žáci přicházejí do školy tak, aby byl dopolední program s třídními učiteli zahájen v 7:50. Ukončení dopoledního třídnického programu bude podle rozpisu harmonogramu pro jídelnu.

Žáci 1. ročníku, kteří nechodí ani na oběd ani do družiny, skončí v 10:55. Ostatní žáci 1. tříd budou po obědě přibližně v 11:10 a půjdou družiny nebo půjdou domů, dle rozhodnutí rodičů.

Od 3. září bude pro výuku závazný rozvrh hodin včetně odpoledního vyučování.