I když se Zimní olympijské hry 2022 konaly až v dalekém Pekingu, aktivně je prožívali i žáci naší školy.

Jako každým rokem, i letos se naše škola zapojila do literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery. Akci pořádala Městská knihovna Kunštát ve spolupráci se Základní školou Kunštát již podvanácté.

Ve středu 26. ledna 2022 se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 5. ročníků ZŠ okresu Blansko. Z naší školy do tohoto kola postoupili a účastnili se  tito žáci: Eliška Mikošková, Michal Štěpánek, Jan Štěpánek. 

Ve středu 19. 1. proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z českého jazyka. Do klání se zapojilo 35 žáků z 8. a 9. ročníku.

Se začínajícími zimními olympijskými hrami, které se konají 4. - 20. 2. 2022 v čínském Pekingu, jsme se ve třídě začali o toto téma a dění her zajímat. 

Žáci 4. ročníku se vypravili v rámci úvodu do učiva dějin – pravěku do městečka Krásensko na pracoviště Rychta, které je součástí ekocentra Lipka Brno.

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci školy,

v úterý 1. 2. 2022 spouštíme hlasování o vítězné logo pro školní oblečení.

Ve čtvrtek 6. ledna 2022 jsme si hned první hodinu začali povídat o svátku Tří králů.

V souvislosti s nemocností a karanténními opatřeními jsme ve 4. A objevili další možnosti využití interaktivní tabule, která nám byla na konci loňského roku nainstalována.

Už jste někdy prolézali mraveništěm?  Žáci druhých tříd si ho doslova prošmejdili.  Ve čtvrtek 20.1.2022 se obě druhé třídy zúčastnily tříhodinového výukového programu Mravencovo desatero.