Už několik let pravidelně navštěvovali třídy na prvním stupni Mikuláš, andělé a čerti.Všem dětem rozdávali nějaké dobroty. S touto akcí pomáhali žáci z devátých ročníků.

V letošním roce budou Vánoce jiné, než jsme zvyklí. Budou chybět vánoční trhy, vánoční atmosféra v obchodech a na náměstích, potkávání se s přáteli, …

Pojďme si tedy udělat vánoční atmosféru sami pro sebe a zároveň ji sdílejme s ostatními. Zapojme se do vánoční výzvy tím, co každý z nás zvládne a čím může potěšit ostatní.

Je to jen na nás …  srdce

V předvečer ročního výročí tragické dopravní nehody, při které přišla o život naše kolegyně Mgr. Martina Čumová, jsme zasadili nedaleko školy Lípu pro Martinu. Vzhledem ke společenským omezením nebylo možné svolat pietní akci, i když to původně v plánu bylo.

Praha 23. 10. 2020

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář

https://www.cssz.cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Aktuální informace pro rodiče: 

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

na základě dalších mimořádných opatření vlády dochází od 14. 10. do 1. 11. 2020 k omezení provozu mj. základních škol, zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve škole. Toto opatření se netýká žáků vzdělávaných ve třídách podle §16 odst. 9, to znamená u nás ve škole dvou speciálních tříd. Ve všech ostatní třídách je zakázána přímá účast všech žáků na výuce. Všechny školní pracovní aktivity půjdou výhradně on-line cestou přes aplikaci Teams. Výjimku tvoří nejmladší žáci, kteří budou s třídním učitelem komunikovat dohodnutým způsobem. Off-line režim je možný jen po dohodě s konkrétním třídním učitelem. V období do 23. 10. se on-line výuka i podpora žáků výhradně distanční cestou týká i těch, kteří jsou při výuce podporování asistentem pedagoga. Pokud by došlo k prodloužení distančního vzdělávání, a bylo by to vůbec umožněno, upřesníme způsoby práce žáků s asistenty. 

Žáci v distanční výuce mají možnost odebírat obědy. Obědy se budou vydávat v době od 11:30 do 12:30 z okna školní jídelny. K odebrání oběda je nutné mít vlastní jídlonosič a čip, pomocí kterého zjistíme nejen druh oběda, který má žák odebrat, ale i velikost porce. Pro oběd se nesmí dostavit osoba, která je nemocná nebo jí byla nařízena karanténa. U výdejního okna je zakázáno sdružování osob, nutné jsou nasazené roušky chránící nos i ústa. Dále je povinností dodržovat odstupy mezi jednotlivci 2m. Pokud chcete oběd odhlásit, je nutné tak udělat do 11 hodin předchozího pracovního dne.

Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2--provoz-skol-1022.pdf

https://www.nastartu.cz/s-detmi-ktere-zustavaji-doma-musite-jednat-podle-dulezitych-pravidel/

 

Manuál k programu Microsoft Teams pro žáky a rodiče

Naše škola bude aplikaci MS Teams využívat na interní komunikaci mezi žákem a vyučujícím, zadávání domácích úkolů, sdílení výukových materiálů, procvičovací testy, videohovory, atd. Rozsah využívání funkcí se bude řídit podle aktuální situace ve škole a daného předmětu (prezenční, kombinovaná, dálková výuka).

Ve čtvrtek 24. září 2020 na naši školu již potřetí zavítal program LiStOVáNí, jehož zakladatelem je populární herec a propagátor kvalitní gastronomie Lukáš Hejlík.

V pátek 25. září 2020 vyrazili žáci 7. ročníku na tradiční dějepisnou exkurzi do Mikulčic, letos však netradičně v rouškách.