Ve čtvrtek 30.1. proběhl v prvních ročnících dvouhodinový preventivní program zaměřený na nebezpečí závislosti na mobilních telefonech a počítačích.

V pondělí 10. února navštívili žáci 1. A poprvé školní knihovnu. Paní učitelka Orlická, která se o knihy ve škole stará, prvňáčkům nejprve vysvětlila, proč ve škole knihovnu máme.

Ve dnech 7. a 14. února proběhl školní turnaj ve florbalu pro žáky druhého až pátého ročníku. V prvním kole se mezi sebou utkali vždy paralelní třídy a ve finálovém spolu bojovali o třetí příčky poražení a o první místa pak vítězové.

Dne 4. března 2020 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže 1. stupně.

Na začátku tohoto školního roku se první stupeň zapojil do soutěže Domestos pro školy. Žáci plnili různé úkoly v pracovní, tělesné, výtvarné i hudební výchově.

Ve středu 26. února se naši žáci zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády.

Protože zimní období bývá často obdobím chřipkových epidemií, rozhodli jsme se, že se letos této nemoci postavíme aktivně na odpor. Na úterý, 11. února 2020 jsme si do školy pozvali MVDr. Irenu Trojanovou, která se, kromě toho, že provozuje lékárnu, zabývá se i sběrem a využitím různých bylinek jak pro léčebné, tak pro kosmetické účely.

Do druhých tříd chodí mnoho dětí, které rády zpívají. Řada z nich navštěvuje uměleckou školu, hraje na nástroj či zpívá ve sboru. Proto ve druhých ročnících proběhla pěvecká soutěž.

Dne 19. února skončila charitativní výstava, kterou pořádali členové žákovského parlamentu a žáci základní školy. Dobrovolné vstupné 2 834,-Kč bylo převedeno na účet neziskové organizace Kola pro Afriku. Děkujeme všem, kteří akci podpořili.

V letošním školním roce se naše třída 9.A, stala patronem třídy 1. B., kterou učí paní učitelka Jitka Blahová. Naše první setkání se konalo již první školní den, kdy jsme navštívili prvňáčky v jejich třídě. Navzájem jsme se seznámili a domluvili, že příště 1.B přijde do naší třídy.