Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se konal projektový den, během kterého se žáci seznámili s životem a dílem Leonarda da Vinciho.

V pátek 10. 5. se naše fotbalová družstva zúčastnila okresního kola fotbalového turnaje v Mc Donald´s cupu v Blansku.

V pondělí a v pátek se naše fotbalová družstva mladších a starších žáků zúčastnila okrskového kola ve fotbalovém turnaji.

Ve středu 26. 4. se naše družstvo zúčastnilo soutěže Štafetový pohár Blansko.

Ve středu 24.4.2019  se žáci naší školy zúčastnili okresního turnaje v minifotbale. Po výborném výkonu nakonec vybojovali celkové 3. místo.

školní kolo – 2. část

V pátek 29.3. proběhla v tělocvičně ZŠ druhá část turnaje ve vybíjené.

V březnu se na naší škole konala soutěž ve šplhu. Celkem se do této soutěže zapojilo 70 dětí, což je o 12 více než v minulém roce. Nejvíce žáků bylo ze druhých a třetích ročníků, celkem 39 žáků.

Ve středu 10.dubna 2019 proběhl na naší škole zápis žáků do prvních ročníků. Letos jsme pro děti přichystali překvapení v podobě skřítků. Ti je vítali již u vchodu do školy a provázeli je po celou dobu zápisu. Této role se velmi šikovně ujali žáci devátého a osmého ročníku.

V pondělí 4. března 2019 proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže 2. stupně. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií, a to 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník.

Dne 20. 3. 2019 se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády. Každý okres reprezentovali dva nejlepší soutěžící z okresních kol.