V pondělí 29. listopadu proběhl na prvním stupni projektový den. Tentokrát vycházel z adventního času a byl věnován andělům. Žáci si o andělech povídali, četli, vyráběli je, ale také s anděly počítali či vymýšleli o nich básničky.

Již minulý školní rok během distanční výuky se žáci naší školy zúčastnili výtvarné a literární soutěže s názvem „ Voda štětcem a básní“, vyhlášené Povodím Moravy, s.p. Nyní jsme se dočkali vyhodnocení. Ve výtvarné části soutěže byli úspěšní Tomáš Jan Ducháček- cena generálního ředitele a Markéta Koutná- cena ředitele pro správu povodí.

 Praha – Lidice – Terezín

Ve dnech 3. – 4. 11. 2021 proběhla opět dvoudenní literárně-historické exkurze 9. ročníku do Lidic, Terezína a Prahy.

V úterý 23. 11. 2021 se na Masarykově střední škole v Letovicích konala soutěž týmů v technických dovednostech. Úkolem bylo vytvořit model části domu dle zadané výkresové dokumentace.

Ve čtvrtek 25. listopadu navštívili žáci pátých tříd Hvězdárnu a planetárium Brno, kde byl připraven výukový program Brno 360. 

V sobotu 13. 11. 2021 se konalo v Bohumíně Mistrovství ČR ve vzpírání. Z naší školy se zúčastnili za družstvo Vzpírání Boskovice Kryštof Keprt 4. B a Eliáš Čuřík 5.B pod vedením svého dědečka, který se tomuto sportu věnuje aktivně velmi dlouho a nyní jako trenér.

Žáci druhého stupně se v listopadu zúčastnili okresního kola ve florbalu. V kategorii starších chlapců, se náš tým tvořený žáky osmých a devátých ročníků utkal 10.11. v Blansku. Ze základní skupiny však, kvůli nabité konkurenci nepostoupil.

Ve čtvrtek 11. listopadu žáci pátých ročníků navštívili enviromentální středisko Jezírko Soběšice.  

I když letos svatý Martin do Lysic na bílém koni nepřijel, žáci 5.B s ním přece jen jeden školní den strávili.

Dne 14. 11. uplynou dva roky ode dne, kdy naše škola přišla o skvělou paní učitelku Martinu Čumovou. Těm z Vás, kteří by chtěli na naši kolegyni zavzpomínat u Lípy pro Martinu, připomínám, že k lípě Vás zavedou od školy směrovky.