Hejtman Jan Grolich určil po dobu tří týdnů (1. – 21. 3. 2021) v Jihomoravském kraji už 50 škol a školských zařízení, které zajistí péči o děti vybraných profesí nově od 2 let (hranice posunuta ze 3 na 2 roky) do 10 let, a to ve všední dny. Během posledního únorového víkendu hejtman určil 44 škol a školských zařízení, pro velký zájem rodičů a uzavření škol a školek na základě nařízení vlády ČR v pondělí 1. března přibylo v Jihomoravském kraji dalších 6 škol. Novinkou je také další profese - školy přijmou i děti pracovníků, kteří zajišťují funkci kritické infrastruktury.

Vláda na svém dnešním (26. února 2021) jednání rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také:

  • mateřské školy
  • 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů
  • speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona)
  • praktické školy jednoleté a dvouleté

Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se škol a školských zařízení, naleznete ZDE.

zdroj: msmt

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Začínáme již v pondělí 15.2.

Připoj se k nám i ty a pomoz nám společně oběhnout celý svět!!!

Dne 12.2.2021 proběhl ve třídě ST2 projekt na téma sv. Valentýn. Žáci k přípravě projektu přistupovali velice zodpovědně.

Vzhledem ke změně protiepidemických opatření přijdou v pondělí 4. 1. 2021 do školy k prezenční výuce jen žáci 1. a 2. ročníku a žáci speciálních tříd. Ostatní žáci jsou povinni se vzdělávat distančně. Opatření je platné prozatím do 14. 2. 2021.  

Ke stravování budou 4.1. přihlášení jen žáci, kteří budou mít prezenční výuku. Ostatní budou odhlášení. Kdo má zájem odebírat školní obědy při distanční výuce, bude mít možnost opět odebírat stravu do vlastních jídlonosičů oknem jídelny od úterý 5. 1. Ke stravě je nutné se přihlásit v pondělí 4. 1. do 11:00 internetovou cestou nebo telefonicky u vedoucí stravování.  

Žáci 1. a 2. ročníku mohou využívat školní družinu. Každá třída bude mít své oddělení družiny. 1.A - P. Baláčová, 1.B - I. Hřebíčková, 2.A - L. Libišová, 2.B - E. Čumová. Ranní příchod žáků nejdříve v 7:00. Opět platí roušky po celou dobu pobytu ve škole, vyjma svačiny a oběda. 

Téma - Komiks

Žáci 9. ročníku tvořili společně vánoční příběh:

Na základě rozhodnutí vlády bude posledním školním dnem tohoto kalendářního roku pátek 18. 12. Aby se třídní učitelé i žáci všech ročníků měli před Vánocemi možnost ještě setkat, budou poslední dva dny ve škole věnované setkávání třídních kolektivů. Na 1. stupni i na 2. stupni se nebude vyučovat podle rozvrhu. 

 výstava žáků 1. stupně a třídy ST1

Od pondělí 7.12. mohou žáci v prostoru 1. patra zhlédnout výstavu výrobků žáků 1. stupně a ST1 na téma Vánoční stromeček 100x jinak.

Třídu 3. B v rámci HTU navštívila v pondělí školní psycholožka Hana Niedobová. Aktivity v hodině byly zaměřeny zejména na spolupráci, na vzájemnou výměnu rolí – ve třídě, ve skupině, v životě, na komunikaci a na sebepoznávání spolužáků ve třídě.