Paní Zima stále drží vládu pevně ve svých rukou, ale nám v družince to vůbec nevadí. Máme to tzv. na háčku. Vlastně na háčku máme barevné kousky vln a začínají se nám tvořit pěkná očka.

Zimu máme v družině rádi. Leden jsme věnovali sněhu a ledu.

Školní družina nabízí pestré zájmové činnosti a smysluplné využívání volného času žáků.

V rámci akce Jižní Morava čte k nám do školy díky spolupráci paní knihovnice Libichové s paní učitelkou Zárubovou zavítala dne 8. 1. 2024 spisovatelka Klára Smolíková.

Na začátku letošního školního roku nás lysická knihovnice paní Libichová kontaktovala, že byla již po osmé vyhlášena literární a výtvarná soutěž knihoven Jihomoravského kraje s názvem Jižní Morava čte.

Během ledna jsme s žáky z 1.A uskutečnili dva projektové dny.

3.A a 3.B ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání

Dne 22. 12. 2023 navštívily třídy 3.A a 3.B pracoviště Lipky Rozmarýnek. Dětem byla ve vánočně pojatém programu představena postava Matky Přírody.

Již druhým rokem se žáci osmých a devátých tříd naší školy zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Masarykova střední škola Letovice. Téma „Out of reality“ bylo velmi zajímavé a dalo se pojmout mnoha různými způsoby.

Ve středu 10. ledna navštívili budoucí prvňáci z MŠ Lysice první třídy naší školy. Prvňáčci svým malým kamarádům předvedli, jak pěkně dokáží číst, psát, recitovat básničky a pověděli jim, na co se mohou do školy těšit.

V letošním školním roce se naše třída 9.A stala patronem nových žáčků naší školy z 1.A. Dne 22. prosince, poslední školní den před Vánoci, jsme prvňáčky pozvali do hudebny, naší kmenové třídy. Společně s jedenácti žáčky přišly také jejich paní učitelky Rozprýmová a Pernicová, s paní asistentkou Matalovou.